Aicinu sazināties,
lai kopīgi izzinātu mediācijas piemērotību Jūsu situācijai
vai mūsu iespējamo sadarbību dažādos semināros un pasākumos.

Kontakti

Kristīne Rožkalne
+371 28201082
info@mediacijascels.lv
Latvija
 • Sertificēta mediatora akreditācija

 • Mediācijas kurss “Mediācija un ADR”, semināri un mediatoru padziļinātie prasmju treniņi
 • Turpinātas studijas tiesību zinātnē bakalaura programmā (Latvija)
 • Komunikācijas un multimedija speciālista prof. bakalaurs (Dānija)

 • Padziļinātas praktiskās mācības – Kompetenta emocionāli traumētu bērnu aprūpē

 • Ieslodzījuma vietas pārvadē brīvprātīgā, organizējot Ģimenes saišu un nevardarbīgas komunikācijas seminārus un mediācijas

  Aktuālās studijas:

 • Komunikācijas trenera speciālista sertificēšanās (Vācija)

 • Ceļā kļūt par nevardarbīgas komunikācijas treneri (CNVC)

  Papildus kursi un padziļinātas apmācības:

 • Konstruktīva komunikācija spriedzes situācijās

 • Nonviolent Communication US (NVC)
  (Nevardarbīgas komunikācija ASV)

 • Psychotherapist Couples Counseling Masterclass
  (Psihoterapeita pāru meistarklase)

 • Bērns kā cietušais kriminālprocesā un civilprocesā

 • Konfliktsituāciju risināšana – vai arī škietama bezizeja ir izeja?

 • Mentora darba psiholoģiskie aspekti

 • SIDS viesmīlības un organizēšanas pārvaldība

 • Mērķtiecīga un efektīva kalpošana bērniem un viņu ģimenēm

 • Master in Emotional Intelligence (Emocionālās inteliģences sertifikāts)

 • u.c.

Pieredze un izglītība
 • Papildus darbošānās un pieredze:
  • Pasniedzu un organizēju komandas, dažādu jomas specialistu un ģimenes cilvēkiem vieslekcijas un retrītus komunikācijā un attiecību stirpināšanā
  • Aktīvi darbojos kā saskarsmes persona bioloģiskiem vecākiem ar audžuģimenēm, sadarbojoties ar atbalsta centru "Tilts", www.atbalstacentrs.lv
  • Vairāk kā 12 gadu praktiska pieredze darba grupu vadīšanā un sarunu vešanā pieaugušiem, jauniešiem un bērniem
  • Viesģimenes statusa iegūšana un tā ietvaros attiecības uzturēšana ar Latvijas bērnunama bērniem

  • Ilggadēja pieredze projektu menedžmentā, uzņēmumu un darbinieku komandas vadīšanā (Latvijas un starptautiskā vidē)

  • Lekciju vadīšana un darba grupu organizēšana

  • Pieredze sociālo darbu organizēšanā un sadarbības veidošanā

  • u.c.

Kristīne Rožkalne ģimenes mediācija pāru mediācija
Kristīne Rožkalne ģimenes mediācija pāru mediācija
PAR MANI