Rast mieru un risinājumu
sarunās ar neitrālas

trešās personas vadību mediācijā.

Un komunikāciju apmācību
pakalpojumi, lekcijas un retrīti

SERTIFICĒTA MEDIATORE & KOMUNIKĀCIJAS SPECIĀLISTE

Kristīne Rožkalne

Manis vadītās mediācijas mērķis ir – lai cilvēki atrod ceļu atpakaļ viens pie otra vai, ceļiem šķiroties – būtu spējīgi saglabāt cieņpilnas un atbalstošas attiecības nākotnē.
Mans uzdevums ir būt profesionālam atbalstam, vesdot abas puses caur sarunām uz savstarpēju sapratni un sadzirdēšanu, kas ir nepieciešamais pamats, atjaunotam mieram, vajadzīgam risinājumam un kvalitatīvākām attiecībām nākotnē.

Aicinu izmantot mediācijas ceļu domstarpību gadījumos, kad komunikācija ir nonākusi strupceļā vai arī tad, ja ir vēlme attiecībās uzlabot komunikācijas kvalitāti un komandas darbu.

Mediators ir persona, kura palīdz efektīvi, objektīvi un kompetenti veicināt sarunas, kad divas puses viens otru vairs nespēj sadzirdēt un nonākuši komunikācijas strupceļā. Mediācijas process ir par dziļāku sapratni vienam par otru. Kurpretī, mediācija nav cīņa par uzvaru pār otru cilvēku, bet rast labāko iespējamo risinājumu situācijā, kas abām pusēm ir savstarpēji pieņemams.

Kristīne Rožkalne ģimenes pāru mediācija
Kristīne Rožkalne ģimenes pāru mediācija

Pakalpojumi: Kursi / vieslekcijas / attiecību retrīti


Lai stiprinātu komandu un attiecības – ir būtiski stiprināt tieši komunikāciju.
Tādēļ piedāvāju dažādus veidus kā to darīt:

  • Komandām, uzņēmumiem, skolām un dažādām citām cilvēku grupām vieslekcijas, kursus un retrītus

  • Pāru, laulību un ģimeņu stiprinošus retrīrus, apmācības un mediācijas procesus

  • Piedāvāju novadīt vieslekcijas dažādu organizātoru veidotos kursos, programmās vai nometnēs

KĀDAS MEDIĀCIJAS PIEDĀVĀJU?

Kas ir mediācija? Palīdzība pāriem, Kristīne Rožkalne ģimenes pāru mediācija
Kas ir mediācija? Palīdzība pāriem, Kristīne Rožkalne ģimenes pāru mediācija

Pāru mediāciju un komunikācijas stiprināšanu.

Komandas, dažādu cilvēku grupu komunikācijas izpratnes stiprināšanas vieslekcijas un izbraucienus

Pāriem ir arī iespēja tikties atsevišķi ar mediatoru individuālās tikšanās reizēs.

Kristīne Rožkalne sertificēta mediatore ģimenes strīdi
Kristīne Rožkalne sertificēta mediatore ģimenes strīdi
Kristīne Rožkalne mediācija Rīgā
Kristīne Rožkalne mediācija Rīgā

KĀDĀS SITUĀCIJĀS
MEDIĀCIJA VAR PALĪDZĒT?

Kristīne Rožkalne ģimenes mediācija
Kristīne Rožkalne ģimenes mediācija
Kristīne Rožkalne sertificēta mediatore tiesa mediācija pāriem
Kristīne Rožkalne sertificēta mediatore tiesa mediācija pāriem

"Mums nav vienprātība par praktiskiem jautājumiem, bieži strīdamies. Arī bērns cieš no mūsu konfliktiem."

"Esam tuvu robežai, lai šķirtos. Mēģinām rast risinājumu, bet nezinām kā."

"Mēs esam pazaudējušies ikdienā. Vēlamies, lai mēs spētu viens otru atkal ieraudzīt."

Kristīne Rožkalne sertificēta mediatore pāru mediācija
Kristīne Rožkalne sertificēta mediatore pāru mediācija
Kristīne Rožkalne sertificēta mediatore mantojuma mediācija
Kristīne Rožkalne sertificēta mediatore mantojuma mediācija

"Mēs esam izlēmuši škirties, bet vēlamies, lai tas process notiktu pēc iespējas mierīgāk."

Kristīne Rožkalne sertificēts mediators mediācija Latvijas mediācija
Kristīne Rožkalne sertificēts mediators mediācija Latvijas mediācija
Kristīne Rožkalne ģimenes mediācija Rīgā Latvijā
Kristīne Rožkalne ģimenes mediācija Rīgā Latvijā
Kristīne Rožkalne sertificēta mediatore mediācija tiesvedība
Kristīne Rožkalne sertificēta mediatore mediācija tiesvedība

"Esam strupceļā un nespējam vairs cieņpilni sarunāties pat par ikdienišķiem jautājumiem."

"Ir ar vien lielāka vajadzība mainīt lietas mūsu attiecībās. Sākt no baltas lapas."

"Saskarsmes tiesību noteikšanā neredzam vienotu skatījumu."

"Pusaudžu krīze. Sajūta, ka nespējam sarunāties un aizsniegt mūsu pusaudzi."

Kristine Rozkalne sertificēta mediatore mediācija
Kristine Rozkalne sertificēta mediatore mediācija

TELPA, KUR SARUNAS
ATROD SAVU VIETU
UN LAIKU

Attiecības, kuras sākotnēji bija cieņpilnas un dzīvoja no nedalītas abpusējas uzmanības, laikam ejot, var nonākt pie jautājumiem – uz kurieni mēs vispār ejam?
Ko mums mūsu attiecības un ģimene ir vēl vērta?
Vai mēs rīkojamies, tiešām, mūsu bērnu interesēs?

Pāru mediācija un ģimenes mediācija dod iespēju pusēm rast laiku un vietu, kur izrunāt un ieraudzīt risinājumus uz visdažādākiem ikdienas un nākotnes jautājumiem.

Kristīne Rožkalne sertificēta mediatore mediācija pirms tiesas
Kristīne Rožkalne sertificēta mediatore mediācija pirms tiesas

DROŠA VIETA
NEDROŠĀM SARUNĀM

Mediācija ir vieta, kur var justies droši,
lai meklētu no jauna risinājumu pat tur, kur cerība gandrīz zudusi.

Patiesība ir tā, kura dara brīvu, tāpēc ir svarīgi, ka tai ir droša vide, kur to izteikt un kur tā tiktu sadzirdēta.

Mediāciju sarunu pamatā ir konfidecialitāte, cieņpilnas attieksmes un uzklausīšanas princips. Ar konkrētiem un praktiskiem rīkiem tiek dota iespēja atgūt no jauna – pazaudēto savstarpēji cieņpilno komunikāciju.


Attiecību & komunikācijas retrīts

Retrīts visiem, kuri vēlas stirpināt savas attiecības un komunikācijas prasmes. Vairāk informācija par tēmām, izmaksām un dalībniekiem šeit: LINKS