KAS IR MEDIĀCIJA?

Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kas var būt pušu iniciatīva ikdienas situācijā, vai arī kā alternatīva tiesvedībai. Mediācijas mērķis ir atbalstīt sarunas, lai abas puses nonāktu uz savām interesēm vērstu rezultātu vai komunikācijas stiprināšanu un atjaunošanu.

Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā pusēm ir iespēja atrast savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību, risināmo situāciju vai atsevišķu jautājumu gadījumā, ar mediatora atbalstu.

Mediācijas galvenās priekšrocības:

  • Brīvprātību, cieņu, atbildību un sadarbību veicinošs process

  • Tiek saglabātas attiecības un pieaug savstrapēja sapratne

  • Mediācijas process ir konfidenciāls

  • Tiesvedības gadījumā, tiek atmakstāta iemaksātā valsts nodeva 50% apmērā, ja panākta vienošanās vai atsaukta prasība tiesā pēc mediācijas izmantošanas

BEZMAKSAS
MEDIĀCIJA ĢIMENES STRĪDOS

Valsts programma “Mediācija ģimenes strīdos” piedāvā izmantot atbalstu ģimenēm strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses. Programmas ietvaros tiek sniegts valsts apmaksāts mediācijas pakalpojums 5 stundu apjomā, personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu – 7 stundu apjomā.

Vairāk informācija pieejama šeit.